PRIVACYBELEID VAN
COMMAND ALKON INCORPORATED

Laatst aangepast:  13 december 2018

Doelstelling

Command Alkon Incorporated, inclusief haar gerelateerde bedrijven (hierna “CAI”, “we” of “wij”) is een internationale commerciële organisatie die software-oplossingen aanbiedt aan bedrijven in de betonmortel-, toeslagmaterialen-, en bulkvervoerindustrie zowel op locatie als via methodes op basis van software-als-een-service (“SaaS”).  CAI respecteert de privacy van de gebruikers van haar producten en doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te beschermen door naleving van dit privacybeleid (“Privacybeleid”).  Dit Privacybeleid beschrijft onze werkwijzen wat betreft het verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen, verwerken en vrijgeven van persoonlijke gegevens.  Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om ons beleid en onze procedures met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens te begrijpen.  Door onze website te bezoeken en/of onze producten te gebruiken, stemt u ermee in dat wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven zoals beschreven in dit privacybeleid.

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

Persoonlijke gegevens die u verstrekt

CAI verzamelt de persoonlijke gegevens die u verstrekt. Wanneer u bijvoorbeeld een account aanmaakt, kunnen we mogelijk gegevens verzamelen waaronder namen, e-mailadressen, fysieke adressen, telefoonnummers, enzovoort.  Tevens kunt u persoonlijke gegevens verstrekken om bijvoorbeeld meer te weten te komen over onze producten of om u in te schrijven voor onze meldingen.

Gegevens die verzameld worden via onze producten

CAI verkrijgt persoonlijke gegevens als resultaat van het leveren van haar producten, waaronder:

  • Gehoste SaaS-producten aan haar klanten;
  • Software-producten die op locatie aan klanten worden gelicenseerd voor het gebruik op hun eigen locaties door middel van het aanbieden van professionele diensten;
  • Aan klanten verkochte hardware-producten op locatie voor het gebruik op hun eigen locaties; en
  • Klantenservice met betrekking tot SaaS, en software- en hardwareproducten op locatie.

Wanneer onze klanten bijvoorbeeld de bovenstaande producten gebruiken, verstrekken zij mogelijk details over hun werknemers, waaronder hun namen, functietitels, e-mailadressen, inloggegevens, telefoonnummers, adressen, geboortedata, rijbewijsnummers en andere informatie .

Houd er rekening mee dat wanneer CAI persoonlijke gegevens verzamelt via deze producten, dat onze klanten bepalen welke gegevens er worden verzameld en hoe deze worden gebruikt en vrijgegeven.  Vragen met betrekking tot hoe onze klanten persoonlijke gegevens verwerken, gebruiken of delen die zij via onze producten verzamelen, moeten aan de desbetreffende klant worden gesteld.

Automatisch verzamelde informatie

Tijdens uw bezoek aan en interactie met onze websites en/of SaaS-producten, kunnen wij automatische gegevensverzamelingstechnieken gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, acties en patronen te verzamelen (‘Informatie over gebruikersactiviteit’). Hieronder vallen (i) gegevens over uw gebruik, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens via geolocatie-technologie, logboeken en andere communicatiegegevens en de bronnen die u opent en gebruikt en (ii) informatie over uw apparaat, inclusief uw besturingssysteem, IP-adres en andere mobiele inloggegevens.

De informatie over gebruikersactiviteit die we verzamelen helpt ons onze websites en producten te verbeteren en een betere en persoonlijkere service aan te kunnen bieden doordat het ons de mogelijkheid geeft om gebruikspatronen in te schatten, juiste informatie weer te geven die u opvraagt in uw desbetreffende tijdzone, en u te herkennen wanneer u onze website of ons product opnieuw gebruikt.

De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen cookies bevatten.  Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat wordt geplaatst.  We maken gebruik van cookies om gebruik te analyseren, onze diensten aan te passen, de effectiviteit te meten en het vertrouwen en de veiligheid te vergroten.

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

CAI gebruikt de informatie die wordt verzameld om effectief te werken, haar producten en diensten aan klanten te leveren en haar relaties met klanten te beheren.  Wij gebruiken de informatie die we verzamelen tevens om uw verzoeken te verwerken, te evalueren en erop te reageren, te reageren op verzoeken en sollicitaties; het creëren van, beheren van en communiceren met u over uw account (inclusief alle aankopen en betalingen); het besturen, evalueren en verbeteren van de bedrijfsactiviteiten van CAI (inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, communicatiebeheer, het uitvoeren van marktonderzoek, het analyseren van CAI-producten, -diensten en -websites, en het uitvoeren van boekhoud-, audit-, facturerings-, afstemmings- en verzamelactiviteiten); de veiligheid van CAI-netwerkdiensten en -bronnen garanderen; en voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

Hoe we de informatie die we verzamelen vrijgeven

We kunnen informatie die we verzamelen als volgt vrijgeven

  • Aan onze dochterondernemingen;
  • Aan derden, waaronder aannemers, dienstverleners, consultants en andere vertegenwoordigers (“Serviceproviders”) die ons helpen bij onze werkzaamheden. Dienstverleners met wie we dergelijke informatie delen, zijn over het algemeen gebonden aan geheimhoudingsplichten;
  • Om de doelen te realiseren waarvoor u dergelijke informatie heeft verstrekt;
  • Aan een koper of een andere opvolger van CAI of aan een van onze gelieerde ondernemingen in geval van een overname, fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van enkele of alle aandelen of activa van CAI of onze dochterondernemingen, of het nu gaat om een continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie of soortgelijke procedures, waarbij persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa; en
  • voor elk ander doel dat door ons wordt gemeld wanneer u de informatie verstrekt.

Niettegenstaande enige andere bepalingen van dit privacybeleid behouden wij ons tevens het recht voor om toegang te verkrijgen tot alle informatie die we verzamelen, deze te bewaren en vrij te geven tot het punt dat wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief het voldoen aan gerechtelijke bevelen, wetten of juridische procedures en het reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties, waaronder het reageren op wetshandhavings- of andere overheidsfunctionarissen als een reactie op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteiten; (ii) om ons beleid en onze overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; (iii) om frauduleuze, beveiligings-, vertrouwelijke, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; (iv) om te reageren op verzoeken omtrent gebruikersondersteuning; of (v) om de rechten, eigendommen, gezondheid of veiligheid van CAI, onze gebruikers, eventuele derde partijen of het publieke belang in zijn algemeenheid te beschermen.

Diensten van derden

Via sommige van onze websites en/of producten kunt u de keuze krijgen om toegang te krijgen tot diensten of toepassingen van derden (“Diensten van derden”) en hier gebruik van te maken.  Dit Privacybeleid behandelt alleen het verzamelen, het gebruik en het vrijgeven van informatie door CAI die door CAI verzameld is.  Het is niet van toepassing op de handelingen van derden die niet in ons bezit zijn, besturen, in dienst hebben of beheren, inclusief, maar niet beperkt tot, alle diensten van derden.  Als u uw informatie aan een partij van derden verstrekt, kunnen er andere regels van toepassing zijn op het gebruik of het vrijgeven van de informatie die u aan die derde bekendmaakt, door die derde partij.

Veiligheid

CAI neemt redelijke en passende voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, vrijgeving, wijziging en/of vernietiging.  Hoewel we er hard aan werken om uw privacy te beschermen, kunnen we noch de veiligheid van informatie garanderen, noch dat uw privé-communicatie of persoonlijke gegevens altijd privé blijven.  Ongeautoriseerde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten en andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersinformatie te allen tijde in gevaar brengen.

Het bewaren van gegevens

Over het algemeen zullen wij persoonlijke gegevens zolang bewaren als dat nodig is om de doelstellingen te bereiken die uiteengezet zijn in dit Privacybeleid. Bepaalde informatie kunnen wij echter langer bewaren zoals dat verplicht wordt gesteld onder het toepasselijk recht (zoals belasting, boekhouding of andere wettelijke vereisten), of voor legitieme zakelijke doeleinden.

Uw rechten en keuzes

Accountinformatie & verzoeken

In overeenstemming met het toepasselijk recht heeft u mogelijk het recht op toegang, het updaten, of het verwijderen van uw persoonlijke gegevens.  Dit betekent dat u mogelijk het recht heeft om: (i) op de hoogte te zijn van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en welke informatie wij met derden hebben gedeeld, alsook een kopie van die informatie te ontvangen; en (ii) correcties laten aanbrengen of informatie laten verwijderen als dergelijke informatie niet correct is of dat de verwerking ervan in strijd is met de toepasselijke wetgeving.  Mogelijk kunt u deze rechten uitoefenen door u aan te melden bij uw account van de producten die u gebruikt.  Anders kunt u, om dergelijke informatie direct aan te vragen, een schriftelijk verzoek indienen met behulp van de gegevens in de onderstaande sectie ‘Contact met ons opnemen’.

Als u afkomstig bent uit bepaalde gebieden (zoals de EER vanaf 25 mei 2018), heeft u mogelijk het recht om aanvullende rechten uit te oefenen die onder de toepasselijke wetgeving voor u beschikbaar zijn, inclusief ruimere rechten op toegang tot en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze te beperken, of onder bepaalde omstandigheden het recht op gegevensportabiliteit.  Wanneer u een dergelijk verzoek in wilt dienen, neem dan alstublieft contact met ons op door een schriftelijk verzoek in te dienen met behulp van de gegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’.  Waar CAI afhankelijk is van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken of te weigeren.  Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Onthoud dat u in bepaalde regio’s ook het recht heeft om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.  Neem voor meer informatie contact op met uw lokale GBA.

In het geval dat CAI informatie over u namens een klant verwerkt, verzoeken wij u om uw privacyverzoeken en verzoeken om toegang tot, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens aan die klant te richten.

Promotionele berichtgeving

In overeenstemming met uw voorkeuren kunnen wij u van tijd tot tijd marketingcommunicatie over onze producten sturen.  U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om niet langer promotionele berichten van ons te ontvangen door de instructies in die berichten te volgen (vaak is dit een kennisgeving of een link onderaan het bericht).  Als u zich afmeldt kunnen we u nog wel niet-promotionele berichten sturen, zoals berichtgeving over uw account of onze lopende zakelijke relaties.

Cookies

Indien u dat wenst, kunt u er doorgaans voor kiezen om uw browser zodanig in te stellen om browsercookies te verwijderen, te weigeren, of om lokale opslag te wissen.  Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, dit invloed kan hebben op de beschikbaarheid en functionaliteit van onze website.

Locatiegegevens

U kunt op locatie gebaseerde diensten in- en uitschakelen door de instellingen van uw mobiele apparaat aan te passen.

Internationale gegevensoverdracht en privacyschild

CAI is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft wereldwijd kantoren.  Om onze activiteiten te vergemakkelijken en onze producten te helpen leveren, zullen we misschien persoonlijke gegevens overdragen aan de V.S. of een ander land waar onze affiliates, verkopers, consultants en serviceproviders opereren.  Zulke landen kunnen andere wetten hebben die misschien minder beschermend zijn dan uw land van verblijf.

Wanneer we persoonlijke gegevens overdragen aan het buitenland, zullen we passende maatregelen nemen om de informatie in overeenstemming met dit privacybeleid te beschermen en zullen we ervoor zorgen dat de ontvangers in het buitenland voldoen aan de privacywetten die van toepassing zijn.

Wanneer we persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar de Verenigde Staten overdragen, voldoen wij aan het EU-V.S. Privacyschild Framework en het Zwitserland – V.S. Privacyschild Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken die gaat over de collectie, het gebruik en behoud van persoonlijke gegevens die respectievelijk overgedragen worden van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten.  CAI heeft aan het Ministerie van Handel laten weten zich te houden aan de Privacy Shield Principles (“Beginselen”) en zit momenteel in het proces voor Privacy Shield certificering.  Om meer te weten te komen over het privacyschildprogramma, en om onze certificatie te bekijken gaat u naar
https://www.privacyshield.gov/.

Als u bezorgd bent over onze nakoming van dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder in de Contact-sectie staat.  Als u een inwoner bent van de EER en we niet tot een oplossing kunnen komen voor uw klacht, kunt u uw klacht gratis aan JAMS doorgeven (https://www.jamsadr.com), dit is CAI’s toegewezen onafhankelijke geschillenbeslechter.  Onder bepaalde voorwaarden gespecificeerd door respectievelijk de Principes van de EU-V.S. en de Zwitserland-V.S. Privacyschild Frameworks, mag u ook beroep doen op de bindende arbitrage om uw klacht op te lossen.  CAI is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federale Handelscommissie met betrekking tot de EU-V.S. overdragingen van persoonlijke gegevens.  Als CAI persoonlijke gegevens die verzameld zijn in de EER of Zwitserland deelt met een derde serviceprovider die de gegevens uitsluitend namens CAI verwerkt, dan is CAI aansprakelijk voor de gegevensverwerking van die derde partij als dit in overtreding is met de Principes, tenzij CAI kan bewijzen dat ze niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Wettelijke Basis voor Verwerking (EER)

Als u een individu uit de EER bent, zal onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens afhangen van de desbetreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we deze verzameld hebben.  Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer: (1) we uw toestemming hebben om dit te doen, (2) wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren (zoals het leveren van producten aan u), of (3) wanneer de verwerking van legitiem belang is voor ons of een derde partij en niet wordt ondermijnd door uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden.  In sommige gevallen zullen wij een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens te verzamelen, of zullen wij de persoonlijke gegevens nodig hebben om de vitale belangen van u of een ander persoon te beschermen.

Veranderingen aan het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen door het gewijzigde privacybeleid op onze websites te plaatsen.  De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is aangepast, staat bovenaan dit privacybeleid.  Alle gewijzigde voorwaarden zijn meteen van kracht vanaf het moment dat ze op onze website worden geplaatst, tenzij een verandering in een wet die van toepassing is een onmiddellijke wijziging vereist.  U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren op veranderingen van dit privacybeleid.

Neem contact met ons op

Om contact op te nemen met CAI voor vragen of bedenkingen over dit privacybeleid of CAI’s praktijken met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u onderstaande contactinformatie gebruiken:

Als u een inwoner bent van de EER, houd er dan rekening mee dat CAI fungeert als gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens, maar dat de rechtspersoon Command Alkon Incorporated in de Verenigde Staten is.  CAI zal alle vragen en klachten met betrekking tot dit privacybeleid binnen een redelijke termijn beantwoorden.

e-mail:
privacy@netherlands.commandalkon.com

of schrijf naar:
Command Alkon Incorporated
Chief Privacy Officer c/o The Legal Department
1800 International Park Drive
Suite 400
Birmingham, Alabama 35243

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen onze industrie.