COMMAND ALKON INCORPORATED

WERELDWIJDE PRIVACYKENNISGEVING

Laatst aangepast: 25 mei 2021

Overzicht

 

Command Alkon Incorporated, met inbegrip van de gerelateerde bedrijven (‘CAI’ of ‘wij’), is een internationale commerciële organisatie die software- en weboplossingen aan bedrijven in de sector voor kant-en-klaarmengsels, samengevoegde mengsels en bulkproducenten biedt door middel van lokale modellen, software-as-a-service-modellen (‘SaaS’) en andere webgebaseerde methoden. CAI respecteert de privacy van de gebruikers van diens producten en diensten, en zet zich in om de privacy van de gebruikers te beschermen door deze Privacykennisgeving (‘Privacykennisgeving’) na te leven. We erkennen dat het onze verantwoordelijkheid is om uw privacy te beschermen en om u middels deze Privacykennisgeving op de hoogte te stellen van hoe we informatie verzamelen en verwerken. Deze Privacykennisgeving beschrijft onze methoden voor het verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen, verwerken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens. Lees deze Privacykennisgeving zorgvuldig door, zodat u onze beleidsregels en methoden ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens kent. Wanneer u onze website bezoekt en/of onze producten of diensten gebruikt, geeft u toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken zoals in deze Privacykennisgeving wordt beschreven. We zetten ons voor uw beveiliging bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Uw vertrouwen is onze belangrijkste prioriteit. Als u vragen hebt over privacy of problemen wilt doorgeven, neemt u contact met ons op via de informatie in het onderdeel Contact van deze Privacykennisgeving.

 

Privacykennisgeving

 

We willen u op de hoogte stellen van onze privacypraktijken ten aanzien van het verzamelen, gebruiken, delen en verwerken van persoonlijke gegevens als onderdeel van uw gebruik van de producten en/of diensten, websites, apps en socialemediapagina’s van CAI, evenals uw communicatie met het personeel van CAI tijdens bijeenkomsten en evenementen van CAI, waaronder offline verkoop- en marketingactiviteiten. We hebben voor uw gebruiksgemak eerst een samenvatting van onze praktijken toegevoegd. Deze wordt gevolgd door een gedetailleerdere uitleg als u meer informatie nodig hebt.

 

Inhoud

 

 • Samenvatting
 • Volledige kennisgeving
 • Op wie deze kennisgeving van toepassing is
 • Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken
 • Automatisch gegevens verzamelen
 • Hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen
 • Hoe we de gegevens die we verzamelen openbaar maken
 • Diensten van externe partijen
 • Beveiliging
 • Gegevens bewaren
 • Uw rechten en keuzemogelijkheden
 • Internationale gegevensoverdrachten en ‘Privacy Shield’
 • Juridische basis voor verwerking
 • Privacy van kinderen
 • Wijzigingen aan de Privacykennisgeving
 • Contact

 

Samenvatting

 

Toepassing – Onze Privacykennisgeving is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens verstrekt door: 1) bezoekers en gebruikers van de verschillende locaties, apps, producten en/of diensten van CAI; 2) aanwezigen bij evenementen van CAI; 3) klanten en potentiële klanten samen met hun vertegenwoordigers; 4) mensen die geabonneerd zijn op onze kennisgevingen en/of nieuwsbrieven; 5) leveranciers en zakenpartners samen met hun vertegenwoordigers; 6) mensen die onze kantoren bezoeken; en 7) iedereen die om enigerlei reden persoonlijke gegevens verstrekt aan CAI. Meer informatie vindt u in de volledige kennisgeving.

 

De soorten verwerkte gegevens – CAI verzamelt de persoonlijke gegevens die u verstrekt. Als u bijvoorbeeld een account maakt, kunnen we informatie, zoals namen, e-mailadressen, een fysiek adres, telefoonnummers, enzovoorts verzamelen. U kunt ook persoonlijke gegevens verstrekken om bijvoorbeeld meer te weten te komen over onze producten of om u aan te melden voor berichten. We kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verwerken die we (afhankelijk van de omstandigheden) kunnen verzamelen tijdens websitebezoeken, marketinggesprekken, appgebruik en het gebruik van onze producten en/of diensten als onderdeel van overeenkomsten met u en/of uw werkgever: uw naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.), functiegegevens (werkgever, functie, leidinggevende, enz.), bepaalde nummers van identiteitsbewijzen (rijbewijs, werknemersidentificatie, enz.), informatie over uw werkprestaties en certificaten, betalingsinformatie, IP-adres, geolocatie, handtekening, camera-afbeelding, gebruikersnaam en wachtwoord, informatie over vakbonden, etnische afkomst, bepaalde aan uw functie gerelateerde medische informatie, berichten, en gegevens en informatie over uw gedrag die we ontvangen door cookies en trackingpixels te plaatsen tijdens uw gebruik van het platform. Meer informatie vindt u in de volledige kennisgeving.

 

Doeleinden van verwerking – We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 1) het uitvoeren van overeenkomsten met u en/of uw werkgever; 2) het controleren, ontwikkelen, ondersteunen en beheren van apps, websites en platforms; 3) beveiliging en fraudepreventie; 4) onze marketingdoeleinden (we verkopen uw persoonlijke gegevens niet); 5) onze bedrijfsadministratie; en 6) gedragsanalyse in verband met het gebruik van ons platform. Meer informatie vindt u in de volledige kennisgeving.

 

Juridische grondslag voor verwerking – In zoverre dit op u van toepassing is, moet de verwerking van persoonlijke gegevens in sommige rechtsgebieden worden ondersteund door een juridische grondslag. In het algemeen maken we gebruik van de volgende juridische grondslag voor onze verwerking: 1) de uitvoering van een overeenkomst met u en/of uw werkgever; 2) het nastreven van onze legitieme belangen op voorwaarde dat deze uw belangen, rechten en vrijheden niet schenden; 3) uw instemming; en 4) naleving van wettelijke verplichtingen. Meer informatie vindt u in de volledige kennisgeving.

 

Gegevensoverdracht – We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar andere partners en/of externe partijen van CAI (d.w.z. zakenpartners, wederverkopers, enz.), entiteiten die ons overnemen of die wij overnemen, dienstverleners, en, conform toepasselijke wetgeving, overheidsinstellingen, rechtbanken, externe adviseurs en vergelijkbare derden. Soms vinden grendsoverschrijdende gegevensoverdrachten plaats. We getroosten ons redelijke moeite om tijdens een overdracht uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.  Bovendien deelt CAI uw gegevens niet met derden, behalve zoals in deze Privacykennisgeving wordt uiteengezet. Meer informatie vindt u in de volledige kennisgeving.

 

Gegevens bewaren en verwijderen – Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra we deze niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking, legitieme belangen of wanneer dit door toepasselijke wetgeving wordt vereist. Meer informatie vindt u in de volledige kennisgeving.

 

Uw keuzen en rechten – U beschikt over een aantal rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens, onderworpen aan toepasselijke wetgeving, waaronder het recht op het inzien van uw persoonlijke gegevens, het recht om een exemplaar te ontvangen van uw persoonlijke gegevens, het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een externe partij, het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, het recht om bepaalde vormen van verwerking te beperken en/of het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen. Als u gebruik wilt maken van uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens, maakt u gebruik van de informatie in het onderdeel Contact onderaan deze Privacykennisgeving. Meer informatie vindt u in de volledige kennisgeving.

 

Wijzigingen aan deze Privacykennisgeving – We behouden ons het recht voor om op enig moment naar behoefte de voorwaarden van deze Privacykennisgeving te wijzigen indien dit wordt vereist door gewijzigde praktijken of privacywetgeving. De huidige versie van deze Privacykennisgeving is altijd beschikbaar via een link op onze websites, platforms of de informatie in het onderdeel Contact onderaan deze Privacykennisgeving. U dient deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd door te nemen zodat u op de hoogte blijft van ons actuele beleid en onze huidige praktijken.

 

Volledige Privacykennisgeving

 

Op wie deze kennisgeving van toepassing is

 

Onze Privacykennisgeving is van toepassing op alle niet aan een dienstverband gerelateerde verwerking door CAI van persoonlijke gegevens, ongeacht de bron van de verzameling. Deze Privacykennisgeving is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens verstrekt door: 1) bezoekers en gebruikers van de verschillende locaties, apps, producten en/of diensten van CAI; 2) aanwezigen bij evenementen van CAI; 3) klanten en potentiële klanten samen met hun vertegenwoordigers; 4) mensen die geabonneerd zijn op onze kennisgevingen en/of nieuwsbrieven; 5) leveranciers en zakenpartners samen met hun vertegenwoordigers; 6) mensen die onze kantoren bezoeken; en 7) iedereen die om enigerlei reden persoonlijke gegevens verstrekt aan CAI.

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

 

Persoonlijke gegevens die u verstrekt:

 

CAI verzamelt de persoonlijke gegevens die u zelf verstrekt. Dit kan gebeuren tijdens een evenement van CAI, bij onze ondersteuning, via marketing, tijdens een persoonlijk gesprek, enz. Voorbeelden van de soorten persoonlijke gegevens die CAI kan verzamelen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, werkgever, functie, datum waarop u werd aangenomen, leidinggevende, senioriteit, rijbewijsnummer, werknemersnummer, burgerservicenummer, ander belastingnummer, informatie over uw werkprestaties en certificaten, betalingsinformatie, IP-adres en/of apparaatidentificatie, geolocatie, handtekening, videocamera-afbeelding, gebruikersnaam en wachtwoord, informatie over vakbonden, etnische afkomst, bepaalde aan uw functie gerelateerde medische informatie, berichten, en gegevens en informatie over uw gedrag die we ontvangen door cookies en trackingpixels te plaatsen tijdens uw gebruik van het platform.  Als u vragen hebt over deze soorten persoonlijke gegevens, maakt u gebruik van de informatie in het onderdeel Contact onderaan deze Privacykennisgeving.

Gegevens die via onze producten en diensten worden verzameld:

CAI verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot de levering van de producten en diensten, waaronder:

 • SaaS-producten of -diensten gehost voor CAI-klanten;
 • Webgebaseerde producten of diensten voor op samenwerking gerichte commerceoplossingen voor het volledige bestel- en inkoopproces in de marktsector tussen bedrijven;
 • Lokale softwareproducten die aan een klant zijn gelicentieerd voor gebruik in diens eigen vestiging d.m.v. de levering van professionele diensten;
 • Lokale hardwareproducten die aan een klant zijn verkocht voor gebruik in diens eigen vestiging;
 • Klantenservice met betrekking tot SaaS en webgebaseerde en lokale software- en hardwareproducten.

 

Als onze klanten de bovengenoemde producten of diensten gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld gegevens verstrekken over hun medewerkers, zoals namen, functietitels, e-mailadressen, gebruikersnamen, telefoonnummers, adressen, geboortedatums, rijbewijsnummers en andere informatie.  Met een deel van onze webgebaseerde oplossingen kunnen klanten persoonlijke gegevens indienen om gebruikers voor de oplossing te maken, transactiedocumenten op te slaan met mogelijk persoonlijke gegevens van ondertekenaars of zakelijke partners, geolocatie te gebruiken en contactgegevens op te slaan van handelspartners.

We verwerken vaak persoonlijke gegevens namens onze klanten in overeenstemming met een schriftelijk contract. We hebben geen invloed op de verwerkings- of beschermingsprocessen van onze klanten (zoals uw werkgever, dienstverlener of zakenpartner). Hun voorwaarden kunnen dus verschillen van die in deze Privacykennisgeving staan vermeld. Als CAI persoonlijke gegevens verzamelt via producten of diensten die door onze klanten worden beheerd, zijn onze klanten de Gegevensbeheerder van de gegevens die worden verzameld en de manier waarop deze worden gebruikt en gedeeld. In dergelijke gevallen fungeert CAI enkel als Gegevensverwerker. Alle vragen met betrekking tot de manier waarop onze klanten de persoonlijke gegevens die ze via onze producten of diensten verzamelen verwerken, gebruiken of delen, dienen aan de relevante klant te worden gesteld.

Informatie die automatisch wordt verzameld:

 

Als u onze websites en/of SaaS-producten bekijkt en gebruikt, kunnen we technologieën gebruiken om automatisch gegevens te verzamelen over uw apparatuur, activiteiten en patronen (‘Informatie over gebruikersactiviteiten’), waaronder: (i) details over uw gebruik, waaronder bezoekersgegevens, locatiegegevens via technologie voor geolocatie, logboeken en andere communicatiegegevens, en de hulpbronnen die u gebruikt; en (ii) informatie over uw apparaat, waaronder uw besturingssysteem, IP-adres en andere gegevens voor mobiel aanmelden.

 

De informatie die we over gebruikersactiviteiten verzamelen, helpt ons om onze websites en producten te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te bieden doordat we onze gebruikspatronen kunnen inschatten, informatie die u aanvraagt in uw relevante tijdzone kunnen weergeven en u kunnen herkennen als u onze website of ons product opnieuw bezoekt.

 

De technologieën die we voor deze automatische gegevensverzameling gebruiken, kunnen onder meer bestaan uit cookies. Een cookie is een klein bestandje op de harde schijf van uw apparaat. We gebruiken cookies ter ondersteuning bij het analyseren van het gebruik, aanpassen van onze diensten, meten van de effectiviteit en bevorderen van vertrouwen en veiligheid. Cookies worden hieronder toegelicht

Hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen

 

CAI gebruikt de informatie die we verzamelen om effectief te kunnen handelen, producten en diensten aan klanten te kunnen bieden, om zaken tussen partijen in de sector mogelijk te maken en de relaties met klanten te beheren.  We gebruiken de informatie die we verzamelen ook om uw aanvragen te verwerken, evalueren en beantwoorden, om te reageren op vragen en aanvragen, om uw account te maken en te beheren en om met u over uw account te communiceren (met inbegrip van eventuele aankopen en betalingen), om de bedrijfsvoering van CAI te realiseren, evalueren en verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren van communicatie, het uitvoeren van marktonderzoek, het analyseren van producten/diensten/websites van CAI en het verzorgen van boekhoudingen, audits, facturering, afstemming en invorderingsactiviteiten), het waarborgen van de veiligheid van de netwerkdiensten en bronnen van CAI en het naleven van toepasselijke wettelijke eisen.

 

Hoe we de gegevens die we verzamelen openbaar maken

 

We kunnen persoonlijke gegevens die we verzamelen als volgt openbaar maken:

 • Aan onze partners en/of zakenpartners met wie een contract hebben onderstekend;
 • Aan externe partijen, zoals gecontracteerde partijen, dienstverleners, adviseurs en andere vertegenwoordigers (‘Dienstverleners’), die ondersteuning voor ons bedrijf bieden. CAI werkt in bepaalde situaties om verschillende redenen met dienstverleners, bijvoorbeeld voor de verwerking van creditcardbetalingen, het bijhouden van werktijden, de hosting van gegevens en boekhouding. De Dienstverleners met wie we dergelijke persoonlijke gegevens delen, dienen over het algemeen verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid en privacy na te leven. Een lijst met deze Dienstverleners is te vinden op onze website (commandalkon.com) onder het tabblad Juridisch (lijst met subverwerkers);
 • Om te voldoen aan de doelen waarvoor u of uw werkgever deze persoonlijke gegevens heeft verstrekt;
 • Aan een koper of andere opvolger van CAI of van enige van onze gelieerde partijen in geval van een overname, fusie, afsplitsing, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van enige of alle aandelen of activa van CIA of van een van onze gelieerde partijen – hetzij in het kader van de voortzetting van de activiteiten of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijk proces waarbij de persoonlijke gegevens tot de overgedragen middelen behoort;
 • Voor alle andere doelen die door ons zijn vermeld als u de persoonlijke gegevens verstrekt.

Niettegenstaande enige andere bepalingen in deze Privacykennisgeving behouden we ons ook het recht voor om alle informatie die we verzamelen te openen, te bewaren en openbaar te maken wanneer we dat redelijkerwijs noodzakelijk achten: (i) te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de naleving van een gerechtelijk bevel, een wet of een gerechtelijke procedure en om te reageren op enig verzoek van een overheid of regelgevende instantie, met inbegrip van het beantwoorden van wetshandhavingsambtenaren of andere overheidsfunctionarissen in reactie op een geverifieerd verzoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende illegale activiteit, (ii) om ons beleid en onze overeenkomsten uit te voeren, (iii) om kwesties met betrekking tot fraude, beveiliging, vertrouwen en veiligheid of technische kwesties op te sporen, te voorkomen of op een andere manier aan te pakken, (iv) om te reageren op ondersteuningsverzoeken van gebruikers, of (v) om de rechten, eigendommen, gezondheid of veiligheid van CAI, onze gebruikers, externe partijen of het publiek in het algemeen te beschermen.

 

CAI verkoopt uw informatie niet een andere partijen, waaronder voor de doeleinden in de California Consumer Privacy Act van 2018 (‘CCPA’).

Diensten van externe partijen

U kunt de mogelijkheid krijgen aangeboden om diensten of toepassingen van externe partijen (‘Diensten van externe partijen’) te openen en gebruiken via sommige van onze websites en/of producten. Deze Privacykennisgeving betreft alleen het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die door CAI is verzameld. Het is niet van toepassing op de handelswijzen van externe partijen waarvan we geen eigenaar zijn en die we niet beheren, inzetten of aansturen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, diensten van externe partijen. Als u uw gegevens met een dienst van een externe partij deelt, kunnen er andere regels van toepassing zijn op het gebruik of de openbaarmaking van de informatie die u met deze externe partij deelt.

Beveiliging

CAI hanteert redelijke en toereikende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen die aansluiten op de soorten gegevens die het verwerkt om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, wangebruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, aanpassing en/of vernietiging. We werken hard om uw privacy te beschermen, maar beveiliging is nooit 100% effectief. We kunnen dus niet garanderen dat informatie veilig is of dat uw persoonlijke gegevens of privécommunicatie altijd privé zullen blijven. Onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, het falen van hardware of software en andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersgegevens aantasten.

CAI werkt met mechanismen die zijn ontworpen om naleving van de beveiligingstoezeggingen te waarborgen. CAI voert halfjaarlijkse zelfbeoordelingen uit van de praktijken rondom persoonlijke gegevens om de beweringen en uitspraken van het bedrijf ten aanzien van de privacypraktijken te onderbouwen en om te bevestigen dat de privacypraktijken van CAI naar waarheid worden geïmplementeerd.

De veiligheid en beveiliging van uw informatie is ook van u afhankelijk.  Als we u aanmeldingsgegevens hebben gegeven (of als u hiervoor hebt gekozen) (d.w.z. een gebruikersnaam en wachtwoord) voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze diensten of apps, bent u er verantwoordelijk voor om deze aanmeldingsgegevens voor uw gebruikersaccount vertrouwelijk te houden.  We vragen u deze aanmeldingsgegevens met niemand te delen.  U bent als enige verantwoordelijk voor de bescherming van de aanmeldingsgegevens voor uw gebruikersaccount en voor al het gebruik van uw accountgegevens.

Bewaren van informatie

Over het algemeen zullen we persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan de doelen die in deze Privacykennisgeving zijn beschreven. We kunnen echter bepaalde informatie langer bewaren als dit door toepasselijke wetgeving (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen) of voor legitieme zakelijke doeleinden wordt vereist. Zodra we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben om te voldoen aan onze verplichtingen, verwijderen we deze uit onze systemen en administratie, en/of ondernemen we stappen om de gegevens anoniem te maken, zodat uw identiteit hieruit niet meer kan worden afgeleid.  Alle vormen van gebruik in deze Privacykennisgeving dienen de legitieme belangen van CAI om de verzamelde persoonlijke gegevens te verwerken of gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze werkwijze, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik door CAI van uw persoonlijke gegevens door schriftelijk contact op te nemen met CAI via een methoden in de onderstaande sectie Contact van deze privacykennisgeving..

Uw rechten en keuzemogelijkheden

 

Accountgegevens en aanvragen:

 

In overeenstemming met toepasselijke wetgeving in een rechtsgebied (zoals bijvoorbeeld de EER vanaf 25 mei 2018 of de staat Californië vanaf 1 januari), kunt u over de volgende rechten beschikken ten aanzien van uw persoonlijke gegevens: 1) het recht op inzage (dit betekent dat u kunt vragen of we u een exemplaar kunnen sturen van uw persoonlijke gegevens); 2) het recht om te corrigeren (dit betekent dat u ons kunt vragen om eventuele fouten in uw persoonlijke gegevens of uw voorkeuren te corrigeren); 3) het recht op overdracht (dit betekent dat u kunt vragen of we een exemplaar van uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan een door u gekozen externe partij); 4) het recht om te beperken (dit betekent dat u mogelijk bepaalde vormen van verwerking kunt beperken); 5) het recht om te verwijderen (dit betekent dat u ons kunt vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen van onze systemen, hetgeen we doen, tenzij we vereist worden dergelijke gegevens te bewaren om onze wettelijke of zakelijke verplichtingen na te leven uit hoofde van toepasselijke wetgeving); of 6) het recht om de verkoop van uw persoonlijke gegevens te weigeren (CAI verkoopt persoonlijke gegevens niet). U kunt enkele of al deze rechten mogelijk uitoefenen door u aan te melden bij uw account voor de producten die u gebruikt. Dien anders een schriftelijk verzoek in via de gegevens in de rubriek Contact onderaan deze Privacykennisgeving om de informatie rechtstreeks aan te vragen.

 

Wanneer CAI uw toestemming nodig heeft om persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren. Houd er rekening mee dat dit geen gevolgen heeft voor de wettigheid van het verwerken op basis van toestemming voorafgaand aan het intrekken.

 

Let op: in bepaalde regio’s hebt u ook het recht om een klacht bij een instantie voor gegevensbescherming (‘DPA’) in te dienen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale DPA.

 

Wanneer CAI namens een klant persoonlijke gegevens over u verzamelt, dient u uw privacyverzoeken en -vragen voor het bekijken, corrigeren of verwijderen van persoonlijke gegevens aan deze klant te richten.

 

Promotionele berichten:

 

We kunnen u van tijd tot tijd marketingberichten over onze producten toesturen op basis van uw voorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor promotionele berichten van ons door de instructies in deze berichten te volgen (vaak een kennisgeving of koppeling onder aan het bericht). Als u zich afmeldt, kunnen we u wel niet-promotionele berichten toesturen, zoals informatie over uw account of onze voortdurende zakelijke relaties. U kunt schriftelijke verzoeken om u af te melden voor promotionele berichten opsturen naar CAI via een van de methoden in de sectie Contact onderaan deze Privacykennisgeving.

 

Cookies:

 

U kunt het gebruik van cookies beheren via de cookiebanner die te zien is als u onze sites opent. Wanneer u dat wenst, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd of om uw lokale opslag te wissen. U kunt ook verzoeken over cookiebeheer indienen door schriftelijk contact met ons op te nemen via een van de methoden in de sectie Contact onderaan deze Privacykennisgeving. Als u ervoor kiest om sommige cookies te weigeren of te verwijderen, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze website en diensten. We hebben een onafhankelijk cookiebeleid beschikbaar op onze website (www.commandalkon.com) op het tabblad Juridisch met meer informatie.

 

Locatie-informatie:

 

U kunt diensten op basis van uw locatie in- en uitschakelen door de instellingen van uw mobiele apparaat aan te passen. Als u ervoor kiest om op locatie gebaseerde diensten uit te schakelen, kan dit gevolgen hebben voor de volledige functionaliteit van onze producten en diensten.

 

Privacyrechten in Californië

 

Wetgeving in Californië staat inwoners van Californië toe om ons een keer per jaar te vragen een lijst met externe partijen gratis op te sturen waaraan we hun persoonlijke gegevens hebben doorgegeven (indien van toepassing) voor directe-marketingdoeleinden in het voorafgaande kalenderjaar, evenals het type persoonlijke gegevens dat aan deze partijen openbaar is gemaakt. Behalve zoals anderszins wordt vermeld in deze Privacykennisgeving, deelt CAI persoonlijke gegevens niet met externe partijen voor hun marketingdoeleinden.

 

Internationale gegevensoverdrachten en ‘Privacy Shield’

 

CAI is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft kantoren over de hele wereld. We kunnen mogelijk persoonlijke gegevens naar de VS en naar andere landen waarin onze gelieerde partijen, leveranciers, adviseurs en dienstverleners actief zijn verzenden om onze bedrijfsvoering te ondersteunen en onze producten en diensten te helpen aanbieden. Dergelijke landen kunnen wetten hebben die verschillen en mogelijk niet zoveel bescherming bieden als de wetten in uw land. Als de content of gegevens die u opslaat op of via de software, apps of websites van CAI de persoonlijke gegevens bevat van individuen uit de EER, gaat u ermee akkoord dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om de persoonlijke gegevens over te dragen aan CAI, waaronder de overdracht naar landen zoals de VS waar de privacybescherming en -rechten van autoriteiten voor toegang tot persoonlijke gegevens mogelijk niet gelijk zijn aan die van de EER.

 

Als we persoonlijke gegevens naar het buitenland overdragen, zullen we gepaste beschermingsmaatregelen treffen om de informatie te beschermen overeenkomstig deze Privacykennisgeving en om te waarborgen dat wij en ontvangers in het buitenland aan de toepasselijke privacywetten voldoen. CAI maakt gebruik van standaard EU-contractclausules (‘SCC’s’) voor de wettelijke overdracht van persoonlijke gegevens tussen zijn entiteiten vanuit rechtsgebieden waar de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is naar de Verenigde Staten. Als aanvulling op de SCC’s, indien CAI zich ervan bewust wordt dat een overheidsinstantie (waaronder wetshandhavende instanties) toegang wil tot of een kopie wil van alle persoonlijke gegevens of een deel hiervan die door CAI worden verwerkt, hetzij op vrijwillige of op verplichte basis, met het oog op informatie voor nationale veiligheid, dan handelt CAI als volgt, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan of het wettelijk wordt verplicht anderszins te handelen: 1) het stelt onmiddellijk de partij op de hoogte waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben (d.w.z. de klant of leverancier); 2) het informeert de betreffende overheidsinstantie dat het niet bevoegd is om de persoonlijke gegevens openbaar te maken en, tenzij dit wettelijk verboden is, dat het onmiddellijk de partij op de hoogte dient te stellen waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben; 3) het stelt de overheidsinstantie op de hoogte dat deze alle verzoeken of eisen rechtstreeks naar de partij dient te sturen waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben; 4) het biedt pas toegang tot de persoonlijke gegevens wanneer het schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen van de partij waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben of wanneer het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Als dit wettelijk is vereist, getroost CAI zich redelijke moeite en wettelijke moeite om dergelijke verboden of verplichtingen aan te vechten. Als CAI de persoonlijke gegevens dient te leveren, maakt CAI alleen de persoonlijke gegevens openbaar in zoverre het wettelijk vereist is in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke proces.

 

CAI maakt gebruik van bijlagen voor gegevensbescherming (‘DPA’s’, Data Protection Addendums) bij subverwerkers die namens CAI persoonlijke gegevens verwerken.

 

Als we persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (‘EER’), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar de Verenigde Staten verzenden, voldoet CAI aan het Europees-Amerikaanse ‘Privacy Shield Framework’ en het Zwitsers-Amerikaanse ‘Privacy Shield Framework’ (‘Privacy Shield’) zoals dit door het Amerikaanse Ministerie van Handel is opgesteld met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die respectievelijk vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten wordt verzonden en waarop het Privacy Shield van toepassing is. CAI heeft de certificering bij het Ministerie van Handel behouden dat het aan de principes van het Privacy Shield (‘Principes’) voldoet ten aanzien van dergelijke gegevens. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden in deze Privacykennisgeving en de Principes, dan zijn de Principes van toepassing. Kijk voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze certificering op https://www.privacyshield.gov/.

 

Als u nog vragen over onze naleving van deze Privacykennisgeving hebt, kunt u contact met ons opnemen op de manier die hieronder in de rubriek Contact staat aangegeven onderaan deze Privacykennisgeving. Als u een inwoner van de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bent en we uw klachten niet kunnen oplossen, kunt u uw klacht kosteloos indienen bij JAMS (https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield), de door CAI aangewezen onafhankelijke partij voor geschillenbeslechting. U kunt onder bepaalde omstandigheden, die in de principes van de Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse ‘Privacy Shield Frameworks’ zijn gespecificeerd, mogelijk ook bindende arbitrage aanvragen om uw klacht op te lossen. CAI is onderhevig aan het onderzoeks- en handhavingsgezag van de Federal Trade Commission met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens tussen de EU en VS, tussen het VK en de VS en tussen Zwitserland en de VS. Als CAI persoonlijke gegevens die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland zijn verzameld deelt met een externe dienstverlener die de gegevens uitsluitend namens CAI verwerkt, zal CAI aansprakelijk zijn als de verwerking van deze gegevens door die externe partij in strijd is met de principes, tenzij CAI kan aantonen dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de schade.

 

Juridische grondslag voor verwerking (EER)

 

Als u een individu uit de EER bent, zal onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens afhankelijk zijn van de betreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. In het algemeen maken we echter gebruik van de volgende juridische grondslag voor onze verwerking: 1) de uitvoering van een overeenkomst met u en/of uw werkgever; 2) het nastreven van onze legitieme belangen op voorwaarde dat deze uw belangen, rechten en vrijheden niet schenden; 3) uw instemming; en 4) naleving van wettelijke verplichtingen. In sommige gevallen kunnen we ook terugvallen op de bepalingen van artikel 49 uit de AVG, worden we wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te verzamelen of hebben de persoonlijke gegevens mogelijk anderszins nodig om de vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen.

 

Privacy van kinderen

 

De zakelijke activiteiten van CAI zijn niet gericht op kinderen en CAI verzamelt of vraagt niet bewust om informatie van kinderen of iedereen jonger dan 13 jaar. CAI staat deze personen niet bewust toe om onze producten of diensten te gebruiken. Ontdekken we dat we onbedoeld persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind of iemand jonger dan 13 jaar, dan verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk. Als u meent dat we mogelijk gegevens hebben van of over een kind, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde methoden in de rubriek Contact onderaan deze Privacykennisgeving.

 

Wijzigingen aan de Privacykennisgeving

 

We kunnen deze Privacykennisgeving op elk gewenst moment aanpassen door de aangepaste Privacykennisgeving op onze websites te publiceren. De datum waarop de Privacykennisgeving voor het laatst werd herzien, staat bovenaan dit privacybeleid. Alle gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht nadat ze op onze website worden gepubliceerd, tenzij een verandering in de toepasselijke wetgeving directe aanpassing vereist. U bent zelf verantwoordelijk om periodiek te controleren of deze Privacykennisgeving is gewijzigd.

 

Contact

 

Gebruik de onderstaande contactgegevens om contact met CAI op te nemen als u vragen of zorgen hebt over deze Privacykennisgeving of over de handelswijzen van CAI met betrekking tot persoonlijke gegevens.

 

Als u een inwoner van de EER bent, waar CAI als gegevensbeheerder verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens, fungeert Command Alkon Incorporated uit de Verenigde Staten de juridische entiteit. CAI zal alle vragen en klachten met betrekking tot deze Privacykennisgeving binnen een redelijk tijdsbestek beantwoorden.

 

 

E-mail:

privacy@commandalkon.com

 

Of richt uw schrijven aan:

Command Alkon Incorporated

Chief Privacy Officer c/o The Legal Department

1800 International Park Drive

Suite 400

Birmingham, Alabama 35243

 

Of bel ons:

1-800-624-1872 (gratis in de VS)

0-800-022-9682 (gratis internationaal)

 

Website:

www.commandalkon.com

 

 

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen onze industrie.